Invited Speaker : Prof. Dr. Şaban NAZLIOĞLU

Invited Speaker : Prof. Dr. Şaban NAZLIOĞLU

Şaban Nazlıoğlu

(Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü/Pamukkale Üniversitesi)

 7 Ağustos 1978’de Sorgun/Yozgat’ta doğan Şaban Nazlıoğlu, Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2002’de lisans derecesini aldıktan sonra, aynı üniversitenin iktisat programında 2006 yılında yüksek lisansını tamamladı ve 2010 yılında doktor unvanını aldı. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına başladı. 2012 yılında Üniversiteler Arası Kurul tarafından Makro İktisat alanında Doçent unvanı verildi. 2018 yılında Pamukkale Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans bölümüne profesör olarak atandı.

 Yüksek lisans çalışmasını Türkiye’nin Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikalarına uyumunun etkileri üzerine yapan Şaban Nazlıoğlu, doktora tezinde makro iktisat politikalarının tarım sektörü üzerindeki etkilerini gelişmiş ve gelişmekte olan ülke gruplarında karşılaştırmalı olarak ele almıştır. Doktora sonrası çalışmalarında emtia piyasaları üzerine odaklanan araştırmacı, enerji ve tarım piyasaları arasındaki fiyat etkileşimleri ve risk transferi üzerine yeni bakış açıları içeren çalışmalar yapmıştır. Ayrıca, makroekonomik modelleme alanında çalışmalar yapan Şaban Nazlıoğlu, finansal gelişme ve ekonomik büyüme alanında ampirik literatüre yön veren çalışmalarda yer almıştır. Son dönemde, yapısal değişmeleri içeren panel veri yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalarını devam ettirmekte olup, emtia fiyatları dinamiklerinin bu kapsamda modellenmesi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

 European Review of Agricultural Economics, Agricultural Economics, Economic Modelling, Empirical Economics, Applied Economics, Energy Journal, Energy Policy ve  Energy Economics’in aralarında yer aldığı birçok uluslararası dergide ve TÜBİTAK için hakemlik yapmaktadır. Şaban Nazlıoğlu’nun uluslararası atıf endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış birçok makalesi olup; bunlara 2500’ün üzerinde atıf yapılmıştır.

 Şaban Nazlıoğlu, 2015 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP); yine 2015 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü; 2012 yılında Pamukkale Üniversitesi Bilim, Sanat, Hizmet, Teşvik ve Başarı Ödülleri kapsamında Sosyal Bilimler Yayın Performans Ödülü ve 2016 yılında hayatta bir kez verilen Bilim Ödülü’ne layık görülmüştür.

efe

Leave a Reply