EFE 2020 Congress Program

EFE 2020 Congress Program

EFE’2020

KONGRE PROGRAMI / CONGRESS PROGRAM

14-15 EKİM 2020 / 14-15 OCTOBER 2020

 

14 EKİM 2020 / 14 OCTOBER 2020

AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING SPEECHES

 

Language:Turkish

10:00 – 10.30

Professor Nevzat SIMSEK – Chair of 4th International Congress on Economics, Finance and Energy

Professor Cengiz TOMAR – Co-Rector of Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish
University

Professor Bolatbek ABDRASILOV – Rector of Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish
University

Professor Muhsin KAR – Rector of Nigde Omer Halisdemir University

Professor Muhittin SIMSEK – President of Board of Trustees of Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish
University


 

DAVETLİ KONUŞMACILAR / INVITED SPEAKERS

Language:English

10:45 –  11:15

Professor Şaban NAZLIOGLU, “Oil and Agricultural Commodity Markets: Essentials, Modelling Strategies and Future Directions”, Pamukkale University

11:30 – 12:00

Professor Elif CEPNI, “Macro-Uncertainties and Complexity of Energy Transition: Challenges Ahead”, Karabuk University


 

E-PANEL

TÜRK DÜNYASINDA ENERJİ BİRLİĞİ OLUŞTURMANIN KÜRESEL YANSIMALARI

Language: Turkish

Moderatör: Neşat GÜNDOĞDU, TESPAM Genel Sekreteri-Gazeteci


13:00 – 14:45

Dünya Enerji Piyasasında Türk Enerji Birliği’nin Yeri

Oğuzhan AKYENER, TESPAM Başkanı

Türk Enerji Birliği’ni Oluşturma İmkanı ve Potansiyel Gücü

Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ, TEBAM Başkanı

Türk Enerji Birliği’nin Önündeki Zorluklar

Doç. Dr. Vakur Sümer, Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü

AEB ve Türk Keneşi Bağlamında Türk Dünyasındaki Enerji Birliği Oluşturma Çabalarının Avrasya’daki Bölgesel Entegrasyonlara Muhtemel Etkileri

Dr. Suat BEYLUR, Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yrd.EŞ ZAMANLI OTURUMLAR / SYNCHRONOUS SESSIONS

ENERGY AND DIPLOMACY

Session Keywords:  Renewable Energy, Climate Change, Green Energy, PV System, Climate Diplomacy, Pollution Haven Hypothesis, Central Asia, European Union, Kazakhstan, Trans Caspian Gas Pipeline

Language: English

Moderator: Mehmet DEMIRAL, Nigde Omer Halisdemir University


15:00 – 16:45

Testing the Validity of the Pollution Haven Hypothesis for Regionally Leading Emerging Economies

Mehmet DEMIRAL, Ozge DEMIRAL

Analysis of the European Union’s Climate Diplomacy in Central Asia

Albina MURATBEKOVA  

Towards Green Energy Revolution: Renewable Energy Potential of Kazakhstan

Zhengizkhan ZHANALTAY  

Trans Caspian Gas Pipeline: A Potential Boost to European Union Energy Diversification

Shweta KUMARI, Mehmet DEMIRAL  


 

ENERJİ VE EKONOMİ


Anahtar Kelimeler: 
Karbon Emisyonu, Dışa Açıklık, Yenilenebilir Enerji, İktisadi Şoklar, Enerji Bağımlılığı, Politik Risk, Yapısal Kırılma, VAR Analizi

Dil: Türkçe

Moderator: Hakan KAHYAOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi


15:00 – 16:45

Dışa Açıklık ve Karbon Emisyonu Arasındaki İlişkinin Analizi

Öznur TAŞDÖKEN, Hakan KAHYAOĞLU   


Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Tüketimi Şoklarının Dinamik Yapısının İncelenmesi

Sinan ERDOĞAN


Türkiye’nin Enerji Bağımlılığındaki Politik Riskin Dış Ticarete Etkilerinin VAR Analizi ile Ölçülmesi

Tuğçenur EKİNCİ FURTANA  

15 EKİM 2020 / 15 OCTOBER 2020

RENEWABLE ENERGY AND ELECTRICITY

Session Keywords:  Renewable Energy, Electricity Market, European Green Deal, Electiric Vehicles, Electricity Prices, Turkey

Language: English

Moderator: Cevat OZARPA, Karabuk University


09:30 – 11:15

Comparative Evaluation of Renewable Energy Sources in Electricity Production in Turkey and the World

Busra CICEKALAN, Melek Cagla ERBIL, Cevat OZARPA  

Effects of the European Green Deal on Turkish Electricity Market

Goktug SAHIN, Muhammed Ali TAKSIM, Burak YITGIN  

Integration of EV’s to the Turkish Electricity Markets

Burak YITGIN, Goktug SAHIN  

Unemployment, Inflation and Electricity Prices in Turkey: A Structural Model Approach

Erhan MUGALOGLU, Edanur KILIC


 

ENERJİ


Anahtar Kelimeler:
 
Enerji Etkinliği, Enerji Verimliliği, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Elektrik Üretimi, Enerji Yönetimi, Güneş Enerjisi, PVSYST Programı, Fotovoltaik Panel, Vergi Teşvikleri, DEA Analizi, Türkiye

Dil: Türkçe

Moderatör: Oğuz KARA, Düzce Üniversitesi


09:30 – 11:15

Seçilmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Enerji Verimliliğine Yönelik Vergi Teşvikleri

Büşra YILMAZ, Soner YAKAR  

Medium-Term Electricity Generation Planning: The Case of Turkey  

Berat Berkan ÜNAL  

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Etkinliği: Bootstrap Tahminli İki Aşamalı DEA Analizi

Oğuz KARA, Mustafa USLU

Yat Limanı için Güneş Enerjisi Sistemi Yatırımının Maliyet ve Çevresel Analizi

Ali Rıza DAL, Fatih YILMAZ  

PVSYST Programıyla Fotovoltaik Panel Uygulama ve Maliyet Analizi Üzerine Çalışma: Sivas Örneği

Eda Nur ERZURUM, Selçuk SAYIN

 

EKONOMİ I


Anahtar Kelimeler:
 
Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Davranışsal Makroekonomi, İnsan Sermayesi, Kırılgan Beşli Ülkeler, Türkiye

Dil: Türkçe

Moderator:  Fatma ÜNLÜ, Erciyes University, Faculty of Economics and Administrative Sciences


12:00 – 13:45

Kırılgan Beşli Ülkelerinde Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği

Fatma ÜNLÜ, Pelin GENÇOĞLU  

Davranışsal Makroekonomi Çerçevesinde Hanehalkı Borçluluk Düzeyinin Analizi

Öznur TAŞDÖKEN, Hakan KAHYAOĞLU   

Doğrudan Yabancı Yatırımların Makroekonomik Belirleyicileri: Türkiye Üzerine Ampirik Bir İnceleme

İsmail TAMBOĞA, Ece GÖL  


 

EKONOMİ II


Anahtar Kelimeler
: Gıda Güvenliği, Gıda Fiyatları, Enflasyon, Para Talebi, Türkiye, Kazakistan, Çin

Dil: Türkçe, Kazakça

Moderator: Gulmira AZRETBERGENOVA, Ahmet Yesevi Uluslararası Turk-Kazak Üniversitesi

Moderator: Turgay DÜĞEN, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi


12:00 – 13:45

Kazakistan ile Çin Arasındaki Ekonomik İlişkilerin Kazakistan’daki Sosyokültürel Algılamalara Etkisi

Turgay DÜĞEN

Gıda Güvenliği ve Gıda Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkileri: Kazakistan Örneği

Gulmira AZRETBERGENOVA, Sabit BAIMAGANBETOV, Aliya ASANOVA

 


ENERJİ VE JEOPOLİTİKA

Anahtar Kelimeler:  Enerji Güvenliği, Doğalgaz Boru Hatları, Cezayir, Avrupa Birliği, Yunanistan, Orta Doğu, Azerbaycan, Rusya

Dil: Türkçe

Moderator: Adem ÜZÜMCÜ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

14:00 – 15:45

Geopolitical Struggle in the Middle East and the Impact on Gulf Energy Security

Engin KOÇ

Energy Policies of Greece in the Context of Energy Security

Zeynep PARALI

Doğalgaz Boru Hattı Projeleri Bağlamında Cezayir-AB İlişkileri: Stratejik Ortaklıktan Bahsetmek Mümkün mü?

Mustafa Yasir KURT  


Türkiye’nin Rusya ve Azerbaycan ile Dış Ticaretinde Enerjinin Rolü ve Son Gelişmeler 

Adem ÜZÜMCÜ

 

ENERJİ VE ÇEVRE

Anahtar Kelimeler:
İklim Değişikliği, Yeşil Büyüme, Ekolojik Ayak İzi Yaklaşımı, Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi, TÜRKPA, OECD Ülkeleri, Türkiye

Dil: Türkçe

Moderator: Ali Eren ALPER, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi


14:00 – 15:45

Bir Çevresel Bozulma Ölçütü Olarak Ekolojik Ayak İzi Yaklaşımı

Ali Eren ALPER, Fındık Özlem ALPER

Yeşil Büyüme Göstergeleri Kapsamında OECD Ülkelerinin Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi ile Değerlendirilmesi

Sevda KUŞKAYA, Fatma ÜNLÜ, Pelin GENÇOĞLU  

Çevre ve Enerji Konularında TÜRKPA Kapsamında Yapılan Çalışmalar

Emin HASANOV

İklim Değişikliği ile Mücadele Politikaları ve Türkiye 

Sefa COŞKUN, Yunus BEYHAN

 

ENERGY AND FINANCE

Session Keywords:  Energy Prices, Exchange Rate, Stock Market, Foreign Direct Investment, Small and Medium Scale Enterprices, Entrepreneurship Skills, Turkey, Sub-Saharan Africa

Language: English

Moderator: Baris SOYBILGEN, Istanbul Bilgi University


16:00 – 17:45

The Impact of Energy Price Shocks on the Turkish Stock Market

Erhan MUGALOGLU

Evaluating the Effect of Oil Prices and the Exchange Rate on Producer and Consumer Food Prices in Turkey

Baris SOYBILGEN

Investment Cash-Flow Sensitivity of Energy Companies

Emin Hüseyin ÇETENAK, Özkan HAYKIR  

Stock Market Development, Foreign Private Investment and Economic Growth in Sub-Saharan Africa

Ibrahim Nandom YAKUBU, Alhassan BUNYAMINU  

Drivers of Internationalization of Small and Medium Scale Enterprises in Sub-Saharan Africa

Musa ABDU, Adamu JIBIR, Muhammad Sani BELLO, Michael OTEIKWU, Farida BELLO

Entrepreneurship Skills for 21st Century: A Comparative Assessment

Zoran IVANOV, Ali Oguz DIRIOZ  

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ: ÜLKE ÖRNEKLERİ


Anahtar Kelimeler:
 
Yenilenebilir Enerji, Rüzgâr Enerjisi, Kazakistan, Birleşik Krallık

Dil: Türkçe

Moderator: Ainur NOGAYEVA, L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi


16:00 – 17:45

Kazakistan’ın Enerji Politikası: Geleneksel Kaynaklardan Yenilenebilir Enerjiye

Ainur NOGAYEVA 

Yenilenebilir Enerji Sektöründe Yeni Oyuncu Kazakistan

Melisa ARSLAN 

The Evaluation of United Kingdom Offshore Wind Energy Policies and Policy Advices for Turkey

Halil İbrahim KAYA  

 

ASENKRON OTURUMLAR / ASYNCHRONOUS SESSIONS 

ENERGY


Session Keywords:
 
Renewable Energy, Biomass Energy, Wind Energy, Hydrogen Energy, Bibliometric Analysis, Crusher Machine, Multi Criteria Decision Making, ORESTE, Automated Guided Vehicle (AGV), Battery Selection, TOPSIS, Industry 4.0

Language: English


Renewable Energy and Its Future from Hydrogen Energy Perspective

Melih Soner CELIKTAS, Fikret Muge ALPTEKIN

Wind Energy Research and Theory: A Bibliometric Analysis from 1980 to 2018

Kevser YILMAZ

Evaluation of Crusher Machine Alternatives in an Energy Company with ORESTE

Kevser YILMAZ, Askin OZDAGOGLU

Type of Battery Selection for AGVs Based Topsis Method

Kemal Alkın GÜNBAY, Merve ERSOY


 

ENERGY AND FINANCE

Session Keywords: Economic Complexity, CO2, Crowdfunding, Public Energy Investment, Resource Governance, Extractice Dependence, Climate Crisis, USA, European Union, Central Asia, Resource Rich Countries, Turkey

Language: English

The New Common Budget of the European Union in the Axis of the Perception of Climate Crisis and the Conversion to Renewable Energy

Cagdas CENGIZ, Erdi KUTLU  

Dynamic Relationship Between Economic Complexity and CO2 in the U.S.A.

Ibrahim OZAYTURK, Ozlem Findik ALPER

Mutual Relationships between Extractives Dependence, Resource Governance and Public Trust in Resource-Rich Countries

Ozge DEMIRAL

 

EKONOMİ VE FİNANS

Anahtar Kelimeler:  Ekonomik Karmaşıklık, Pay Piyasası, Büyüme, Döviz Kuru, Finansal Stres Endeksi, ARDL Sınır Testi, Türkiye

Dil: Türkçe

Time Series Analysis of the Relationship between Import, Economic Growth and Exchange Rate: The Case of Turkey (1994 – 2018)

Okyay UÇAN, Melike SARAÇ

Pay Piyasası Gelişimini Etkileyen Faktörler: Türkiye Üzerine ARDL Sınır Testi Yaklaşımı

Emre Esat TOPALOGLU, Erol KOYCU  

Türkiye Ekonomisi İçin Finansal Stres Endeksi Oluşturulması

Uğur AKKOÇ

COVID-19 Küresel Salgınının BİST100 Getirisi Üzerine Etkisinin Analizi

Sinem ATICI USTALAR, Selim ŞANLISOY

 

ENERJİ

Anahtar Kelimeler:  Elektrikli Araçlar, Doğrulama Protokolü, Şifreleme, Güvenlik, Ödeme Sistemi, Şarj Sistemi, Sera

Dil: Türkçe

Dünya’da ve Türkiye’de Elektrikli Araçların Dünü ve Bugününe İlişkin Bir Değerlendirme

Fatma Nur DOĞAR, Selcen KAÇAR, Şerife ÖZKAN NESİMİOĞLU  

Elektrikli Kara Araçları için Doğrulama Protokollü Güvenli Şarj ve Ödeme Sistemi

Ömer AYDIN

Using Zero Energy in Greenhouses for Agricultural Purposes

Ahmet Nedim YÜKSEL, Elif YÜKSEL-TÜRKBOYLARI

Uluslararası Ticaret Gemilerinin Çevre Emniyeti ve Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Düzenlemeler Bağlamında Gemi Teknolojilerindeki Değişim ve Yönelimler

Fatih YILMAZ

 

ENERJİ VE EKONOMİ I

Anahtar Kelimeler:  Petrol Gelirleri, Turizm Gelirleri, Ekonomik Büyüme, İstihdam, Yenilenebilir Enerji, Kaynak Zengini Ülkeler, Panel Veri Analizi, Türk Dünyası Ülkeleri, Körfez İşbirliği Konseyi

Dil: Türkçe

The Relationship between Natural Resource Abundance and Economic Growth: A Multicountry and Comparative Analysis

Mehmet DEMİRAL, Emine Dilara AKTEKİN  

Energy and Growth Nexus in Turkic Republics Countries: Panel Data Analysis

Kübra GÖGER, Fatih YÜCEL

Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinde Ekonomik Büyüme, Petrol Gelirleri ve Turizm Gelirleri İlişkisi

Doğan Barak, Bekir Çelik

Relationship between Renewable Energy and Employment

Okyay UÇAN, Esra KOÇAK

 

ENERJİ VE EKONOMİ II

Anahtar Kelimeler:  Ticaret Serbestleşmesi, İthalat Bağımlılığı, Dış Borç, Enerji Tüketimi, Enerji Verimliliği, Jevons Paradoksu, Türkiye, G-7 Ülkeleri

Dil: Türkçe

G-7 Ülkelerinde Enerji Tüketimi ve Enerji Verimliği İlişkisi: Jevons Paradoksu

Ahmet ŞAHBAZ, Şeyma BOZKAYA

Enerji İthalat Bağımlılığı ve Dış Borç İlişkisi: Türkiye Örneği

Bekir ÇELİK, Doğan BARAK  

Sanayileşme ve Ticari Serbestleşme Sürecinin Enerji Tüketimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Faruk MİKE, Gürçem ÖZAYTÜRK  

An Up-To-Date Overview of Energy Sector Development and Economic Impacts in Turkey

Mahmut Suat DELİBALTA

 

ENERJİ VE JEOPOLİTİKA

Anahtar Kelimeler:  Avrupa Yeşil Anlaşması, Enerji Güvenliği, Balkanlar, İran, Orta Asya, Avrupa Birliği

Dil: Türkçe, Kazakça

Energy in the New EU Strategy for Central Asia: A Shift in Rhetoric?

Çigdem ŞAHİN

European Green Deal and Western Balkans

Çağdaş CENGİZ, Murat Necip ARMAN  

Iran’s Energy Resources and Energy Security

Fırat PURTAŞ, Naci AKDEMİR, Ekber KANDEMİR   

Turkistan Oblısının Evraziyalik Ekonomikalık Odak Elderimen Sauda Katınastarı

Daulet JAYLIBAYEV